Viac ako 100 tisíc poistencom vráti VšZP na doplatkoch za lieky takmer 1,7 mil. eur

doplatok na lieky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) začala tento týždeň uhrádzať svojim poistencom doplatky za lieky za 3. štvrťrok 2017. Tzv. ochranný limit spoluúčasti prekročilo za uvedené obdobie 101 042 poistencov, ktorým z tohto dôvodu vznikol nárok na vrátenie doplatkov za lieky.
Doplatky za lieky bude VšZP posielať priebežne a prví poistenci ich budú mať na účtoch už v najbližších dňoch.

Členenie podľa limitu spoluúčasti je nasledovné:

spoluúčasť na liekoch

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi:

  • s limitom spoluúčasti 0 eur je 137,09 eura
  • s limitom spoluúčasti 8 eur je 133 eur
  • s limitom spoluúčasti 25 eur je 416,85 eura.

kúpiť online lieky

V týchto počtoch a sumách nie sú zahrnutí poistenci, ktorí prekročili limit spoluúčasti o sumu menšiu ako 3 eurá. Poistenci však o tieto doplatky neprídu, VšZP im ich automaticky pripočíta k celkovej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

Poistenci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá nemusia predkladať zdravotnej poisťovni žiadne doklady o zaplatení lieku v lekárni. Všetky údaje potrebné na určenie nároku na vrátenie doplatkov za lieky VšZP eviduje vo svojom informačnom systéme.