Kde máte najbližšieho špecialistu? Zistíte v mape slovenského zdravotníctva

zdravotná starostlivosť

Osoh prinesú najmä tým, ktorí  sa chystajú po prvý raz k špecialistovi so  zmluvou s poisťovňou Dôvera. Na pár klikov zistia, kde v ich okolí sú najbližšie ambulancie, či prijímajú nových pacientov, akými diagnózami sa lekár najviac zaoberá. Samozrejmosťou sú kontaktné údaje a otváracie hodiny (u väčšiny lekárov).

Interaktívna mapa zatiaľ pokrýva 20 odborností s najväčším množstvom pacientov. Poisťovňa Dôvera ho zverejňuje na svojom webe, kde bude dostupný  pre každého, úžitok prinesie aj lekárom, analytikom, novinárom či samosprávam.

Poistenci nájdu informácie:

 • Kde vo svojom okolí majú najbližšieho špecialistu.
 • Ako sa volá, jeho kontaktné údaje a ordinačného hodiny.
 • Koľko má pacientov a aj to, koľko ošetruje nových pacientov, čo môže napovedať o tom, či prijíma nových.
 • Aké sú najčastejšie diagnózy, s ktorými navštevujú pacienti konkrétneho lekára.

Lekári nájdu:

 • Prehľad o miestach, v ktorých má zdravotná poisťovňa záujem zazmluvniť nové ambulancie.
 • Prehľad o svojich kolegoch v regióne a ich priemerný vek.
 • Ktoré sú najčastejšie diagnózy pacientov v danom regióne.
 • Koľko poistencov pripadá na jedného lekára.
 • Aké sú priemerné náklady zdravotnej poisťovne na poistencov.

účinná rehabilitácia pre pacientov

Analytici a odborná verejnosť, novinári, samosprávy získajú informácie:

 • V ktorých regiónoch chýbajú lekári.
 • Kde to majú pacienti k lekárovi najďalej.
 • Aké sú prirodzené spádové oblasti lekárov.
 • Naplnenosť verejnej minimálnej siete.
 • Transparentné parametre, podľa ktorých sú zazmluvňovaní lekári špecialisti.

Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery, zhrnul výhody novinky nasledovne:

„Je veľmi dôležité, aby mali pacienti  prístup k overeným informáciám týkajúcim sa zdravotnej starostlivosti. Komunikujeme s nimi osobne, telefonicky, cez elektronickú pobočku, aplikáciu, web a teraz aj cez mapu slovenského zdravotníctva. Plánujeme ju priebežne aktualizovať a rozširovať zoznam zverejnených odborností.“