Účinné rehabilitácie či špeciálne pomôcky pre 122 poistencov

účinná rehabilitácia pre pacientov

Pomôžeme zlepšiť zdravie a kvalitu života ďalším 122 poistencom, ktorí sa prihlásili do Bojovníkov za zdravie. Dokopy nám prišlo až 325 žiadostí o podporu. Z nich sme vybrali tie najnaliehavejšie prípady, ktorým lekári a špecialisti a následne garanti z Dôvery a Nadácie pre deti Slovenska prerozdelili sumu takmer 160 tis. eur. 

Bojovníci za zdravie poskytujú finančné príspevky na zabezpečenie ošetrení, zákrokov, operácii, rehabilitácii či zdravotných pomôcok doma i v zahraničí, ktoré by si poistenci inak museli hradiť sami. Zo zákona sa na ne totiž nevzťahuje úhrada z verejného zdravotného poistenia.

lekárska starostlivosť

Vďaka grantu získa senzory na meranie glykémie napríklad aj 8-ročná Sofia z Bystričky, rehabilitačné cvičenia upevnia zdravie 2-ročnému Jakubovi z Banskej Bystrice alebo v zahraničí vyliečia zrak 52-ročnému Slavomírovi z Popradu.

Všetky informácie o grantovom programe nájdete na www.bojovnicizazdravie.sk